ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. INFORMACE O UŽIVATELI

Společnost ORTOPLAST, S.L., jako správce údajů, vás informuje, že v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (RGPD) a nařízení č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně údajů a záruce digitálních práv (LOPDGDD) budeme s vašimi údaji nakládat tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů popisujeme, jak a proč shromažďujeme vaše osobní údaje, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak je chráníme a jaké máte možnosti volby ohledně jejich zpracování.

Tyto zásady se vztahují na zpracování vašich osobních údajů, které společnost Ortoplast shromažďuje za účelem poskytování svých služeb.

Pokud souhlasíte s opatřeními uvedenými v těchto zásadách, souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, jak je definováno v těchto zásadách.

2. KONTAKT

Název společnosti: ORTOPLAST S.L.
ČÍSLO DPH: B60310216
Hlavní adresa: Calle Moià, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA.
E-mail: info@ortoplast.com
Kontaktní telefonní číslo: 938 46 55 89

3. KLÍČOVÉ ZÁSADY

Vždy jsme se snažili poskytovat naše služby podle nejvyšších standardů, což zahrnuje bezpečné a transparentní zacházení s vašimi údaji.

Naše zásady jsou:

 • Zákonnost: Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze pro konkrétní, výslovně uvedené a legitimní účely.
 • Minimalizace údajů: Omezujeme shromažďování osobních údajů na nezbytně nutnou míru pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Omezení účelu: Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze pro uvedené účely a pouze v souladu s vaším přáním.
 • Přesnost: Vaše osobní údaje budeme udržovat přesné a aktuální.
 • Zabezpečení dat: Provádíme vhodná technická a organizační opatření přiměřená rizikům, abychom zajistili, že vaše údaje nebudou poškozeny, například neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou či změnou a jakoukoli jinou formou nezákonného zpracování.
 • Přístup k údajům a jejich oprava: Máme pro vás prostředky pro přístup k údajům nebo jejich opravu, kdykoli to považujete za vhodné.
 • Uchovávání: Vaše osobní údaje uchováváme zákonným a vhodným způsobem a pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny.
  Mezinárodní přenosy: pokud mají být vaše údaje předány mimo EU/EHP, budou náležitě chráněny.
 • Třetí strany: Přístup k osobním údajům a jejich předávání třetím stranám se provádí v souladu s platnými zákony a předpisy a s příslušnými smluvními zárukami.
 • Přímý marketing a soubory cookie: Dodržujeme platné právní předpisy o reklamě a souborech cookie.

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Typy údajů, které mohou být požadovány a zpracovávány, jsou:

 • Údaje identifikační povahy.
  Automaticky také shromažďujeme údaje o vaší návštěvě našich webových stránek, jak je popsáno v zásadách používání souborů cookie.
 • Kdykoli vás požádáme o vaše osobní údaje, budeme vás jasně informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a za jakým účelem.
 • Obecně shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje za účelem:
 • Poskytování informací, služeb, produktů, relevantních informací a novinek v oboru.
  Odesílání komunikace.

5. LEGITIMITA

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, pokud:

 • Poskytli jste nám svůj souhlas pro účely zpracování. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.
 • Na základě zákonné povinnosti.
 • Pokud existuje oprávněný zájem, který není ohrožen vašimi právy na soukromí, například zasílání obchodních informací na základě přihlášení k odběru našich sdělení nebo na základě vašeho statusu zákazníka.
 • Protože je to nezbytné pro poskytování našich služeb, pokud máme smluvní vztah.

6. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje mohou být předány společnostem spojeným se společností ORTOPLAST, S.L. za účelem poskytování různých služeb jako "zpracovatelé údajů". Společnost neprovede žádné předání, s výjimkou zákonné povinnosti.

7. VAŠE PRÁVA

V souvislosti se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na:

 • Přístup k vašim osobním údajům a dalším informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.
 • opravit své nepřesné nebo neúplné osobní údaje v souladu s článkem 16 GDPR.
 • Vymazat vaše osobní údaje v souladu s článkem 17 GDPR.
 • omezit zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR.
 • požádat o přenositelnost svých údajů v souladu s článkem 20 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR.

Pokud jste udělili souhlas pro určitý účel, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Tato práva můžete uplatnit zasláním odůvodněného a akreditovaného sdělení na adresu info@ortoplast.com.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (www.aepd.es), pokud se domníváte, že zpracování není v souladu s platnými předpisy.

8. PRÁVNÍ INFORMACE

Požadavky těchto zásad ochrany osobních údajů doplňují a nenahrazují žádné další požadavky vyplývající z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, které mají v každém případě přednost.

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají pravidelné revizi a společnost je může kdykoli změnit. V takovém případě vás na změny upozorníme a požádáme vás, abyste si znovu přečetli nejnovější verzi a potvrdili svůj souhlas.

Přejděte na začátek