ADATVÉDELMI POLITIKA

1. FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

Az ORTOPLAST, S.L., mint Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (RGPD) és a december 5-i 3/2018. számú, az adatvédelemről és a digitális jogok garantálásáról szóló rendelet (LOPDGDD) rendelkezéseinek megfelelően az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Ebben az Adatvédelmi szabályzatban leírjuk, hogyan és miért gyűjtjük az Ön személyes adatait, valamint azt, hogy mit teszünk velük, kivel osztjuk meg őket, hogyan védjük őket, és milyen választási lehetőségei vannak a feldolgozásukkal kapcsolatban.

Ez a szabályzat az Ön személyes adatainak az Ortoplast által a szolgáltatásai nyújtása során gyűjtött adatok feldolgozására vonatkozik.

Ha Ön elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt intézkedéseket, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatait feldolgozzuk.

2. KAPCSOLAT

Cégnév: ORTOPLAST S.L.
ÁFA SZÁM: B60310216
Fő cím: Calle Moià, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA.
E-mail: info@ortoplast.com
Kapcsolattartó telefonszáma: 938 46 55 89

3. KULCSELVEK

Mindig is elkötelezettek voltunk amellett, hogy szolgáltatásainkat a legmagasabb színvonalon nyújtsuk, ami magában foglalja az Ön adatainak biztonságos és átlátható kezelését is.

Alapelveink a következők:

 • Jogszerűség: Személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük.
 • Adatminimalizálás: A személyes adatok gyűjtését a gyűjtés céljai szempontjából szigorúan releváns és szükséges adatokra korlátozzuk.
 • Célhoz kötöttség: Személyes adatait csak a megadott célokra és csak az Ön kívánságának megfelelően gyűjtjük.
 • Pontosság: Az Ön személyes adatait pontosan és naprakészen tartjuk.
 • Adatbiztonság: A kockázatokkal arányos, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy az Ön adatai ne szenvedjenek kárt, például jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés vagy megváltoztatás, valamint a jogellenes feldolgozás bármely más formája miatt.
 • Hozzáférés és helyesbítés: Rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyekkel Ön bármikor hozzáférhet az adataihoz, illetve helyesbítheti azokat, amikor Ön ezt szükségesnek tartja.
 • Megőrzés: Az Ön személyes adatait törvényes és megfelelő módon és csak addig őrizzük meg, amíg az szükséges ahhoz a célhoz, amelyre az adatokat gyűjtöttük.
  Nemzetközi adattovábbítás: amennyiben az Ön adatait az EU/EGT-n kívülre továbbítjuk, azok megfelelő védelemben részesülnek.
 • Harmadik felek: A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok harmadik felek részére történő továbbítása az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban és megfelelő szerződéses biztosítékokkal történik.
 • Közvetlen marketing és sütik: Megfelelünk a reklámozásra és a cookie-kra vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

4. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

A kért és feldolgozható adatok típusai a következők:

 • Azonosító jellegű adatok.
  A cookie-szabályzatban leírtak szerint automatikusan adatokat gyűjtünk a weboldalunkon tett látogatásáról is.
 • Amikor az Ön személyes adatait kérjük, világosan tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból.
 • Általánosságban elmondható, hogy az Ön személyes adatait a következő célból gyűjtjük és kezeljük:
 • Információk, szolgáltatások, termékek, releváns információk és hírek nyújtása az ágazatban.
  Kommunikáció küldése.

5. LEGITIMÁCIÓ

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban az Ön személyes adatai a következő mértékben dolgozhatók fel:

 • Ön megadta nekünk a hozzájárulását a feldolgozás céljaira. Ön természetesen bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását.
 • Törvényi előírás alapján.
 • Ha olyan jogos érdek áll fenn, amelyet az Ön személyiségi jogai nem sértenek, például kereskedelmi információk küldése Önnek, akár a kommunikációnkra való feliratkozás, akár az Ön ügyfélstátusza alapján.
 • Mert ez szükséges bármely szolgáltatásunk nyújtásához, ha szerződéses kapcsolatban állunk.

6. SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE

Az adatok továbbíthatók az ORTOPLAST, S.L.-hez kapcsolódó vállalatoknak különböző szolgáltatások nyújtása céljából, mint "adatfeldolgozók". A vállalat nem fog semmilyen továbbítást végezni, kivéve, ha az törvényi kötelezettség alapján történik.

7. AZ ÖN JOGAI

Személyes adatainak gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk:

 • hozzáférhet személyes adataihoz és a GDPR 15. cikkének (1) bekezdésében említett bármely más információhoz.
 • A GDPR 16. cikkével összhangban helyesbítse a pontatlan vagy hiányos személyes adatait.
 • A GDPR 17. cikkével összhangban törölheti személyes adatait.
 • korlátozza személyes adatainak feldolgozását a GDPR 18. cikkével összhangban.
 • kérheti adatai hordozhatóságát a GDPR 20. cikkével összhangban.
 • Tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen a GDPR 21. cikkével összhangban.

Ha Ön egy adott célra adott hozzájárulását, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ezeket a jogokat a info@ortoplast.com címre küldött, indoklással ellátott és akkreditált közlemény útján gyakorolhatja.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál (www.aepd.es), ha úgy véli, hogy a feldolgozás nem felel meg a hatályos rendelkezéseknek.

8. JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen Adatvédelmi szabályzat követelményei kiegészítik, és nem helyettesítik az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti egyéb követelményeket, amelyek minden esetben irányadóak.

Ez az Adatvédelmi szabályzat rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezi, és a Társaság bármikor módosíthatja azt. Ha ez megtörténik, értesítjük Önt a változásokról, és megkérjük, hogy olvassa el újra a legfrissebb változatot, hogy megerősítse elfogadását.

Görgessen a tetejére