ZÁSADY UCHOVÁVANIA

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIE?

Súbory cookie a iné podobné technológie, ako sú miestne zdieľané objekty, flashové súbory cookie, tokeny alebo pixely, sú nástroje, ktoré webové servery používajú na ukladanie a získavanie informácií o svojich návštevníkoch a na zabezpečenie správneho fungovania stránky.

Používanie súborov cookie je veľmi rozšírené, pretože uľahčuje efektívnejšie fungovanie webových stránok, a tým aj online služieb, ktoré poskytujú.

Tieto textové súbory, cookies, zhromažďujú najmä údaje o používaní a prehliadaní od používateľov, ktoré potom môže strana zodpovedná za cookie získať a použiť na rôzne účely: napríklad, a to nie je vyčerpávajúce, pozorovanie interakcie používateľa s webovou stránkou, personalizácia určitých charakteristík prehliadania, určenie charakteristík prehliadača používateľa alebo zariadení, ktoré používateľ používa, vytvorenie personalizovaného publika, ako aj na iné účely.

Táto webová lokalita v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookie, ktoré by mohli zhromažďovať citlivé informácie o našich používateľoch. Rovnako nikdy nepoznáme identitu používateľov výlučne zo súborov cookie používaných na našej webovej stránke.

KLASIFIKÁCIA SÚBOROV COOKIE

Existujú rôzne typy súborov cookie.

a) podľa vlastníctva:

- Vlastné súbory cookie: súbory cookie vytvorené počítačom alebo doménou spravovanou samotným webovým editorom.

- Súbory cookie tretích strán: tie, ktoré generuje a odosiela na terminál používateľa služba tretej strany, ktorú editor používa na svojej webovej stránke.

V tejto súvislosti používame vlastné súbory cookie aj súbory cookie tretích strán.

(b) podľa ich trvania alebo času, počas ktorého zostávajú aktivované:

- Súbory cookie relácie: Zhromažďujú a ukladajú údaje počas prístupu používateľa na webovú stránku. Zvyčajne sa používajú na ukladanie informácií, ktoré je potrebné uchovávať len na účely poskytnutia služby, o ktorú používateľ požiadal pri jednej príležitosti.

- Trvalé súbory cookie: Ide o typ súboru cookie, pri ktorom údaje zostávajú uložené v termináli a môžu byť prístupné a spracované počas obdobia definovaného stranou zodpovednou za súbor cookie, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko rokov.

V tejto súvislosti používame reláciu aj trvalé súbory cookie.

(c) podľa účelu

- Technické alebo nevyhnutne potrebné súbory cookie: Sú to súbory cookie, ktoré umožňujú používateľovi prechádzať webové stránky, platformy alebo aplikácie a používať rôzne možnosti alebo služby, ktoré na nich existujú.

- Súbory cookie na prispôsobenie: Ide o súbory cookie, ktoré umožňujú používateľovi prístup k službe s určitými vopred definovanými všeobecnými charakteristikami v závislosti od radu kritérií v termináli používateľa, ako je jazyk, typ prehliadača používaného na prístup k službe, regionálna konfigurácia atď.

- Analytické alebo analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú strane, ktorá je za ne zodpovedná, monitorovať a analyzovať správanie používateľov webových stránok, na ktoré sú prepojené. Informácie zhromaždené prostredníctvom tohto typu súborov cookie sa používajú na meranie aktivity webových stránok, aplikácií alebo platforiem a na vypracovanie profilov prehliadania používateľov týchto webových stránok, aplikácií a platforiem s cieľom zaviesť zlepšenia na základe analýzy údajov o používaní služby používateľmi.

- Reklamné súbory cookie: Ide o súbory cookie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu správu reklamných plôch, ktoré editor prípadne zaradil na webové stránky, aplikácie alebo platformy, z ktorých sa poskytuje požadovaná služba, na základe kritérií, ako je upravený obsah alebo frekvencia zobrazovania reklamy.

- Sociálne súbory cookie: Sú potrebné na fungovanie widgetov, ktoré umožňujú interakciu webovej stránky so sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, LinkedIn atď.).

- Súbory cookie behaviorálnej reklamy: Ide o súbory cookie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšie spravovať reklamné plochy, ktoré vydavateľ prípadne zaradil na webové stránky, aplikácie alebo platformy, z ktorých sa poskytuje požadovaná služba. Tieto súbory cookie ukladajú informácie o správaní používateľov získané prostredníctvom nepretržitého pozorovania ich zvykov pri prehliadaní, čo umožňuje vytvoriť špecifický profil s cieľom zobrazovať reklamu na základe týchto informácií.

V tejto súvislosti používame len nevyhnutné alebo technické súbory cookie, analytické súbory cookie (zo služby Google Analytics).

Pred inštaláciou súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, požiadame používateľa o súhlas, pričom ho o tom vopred informujeme prostredníctvom príslušného oznámenia alebo banneru so súbormi cookie a poskytneme mu možnosť rozhodnúť o vhodnej konfigurácii/inštalácii súborov cookie prostredníctvom intuitívneho a ľahko dostupného panela na konfiguráciu súborov cookie. 

Aké súbory cookie používame na našej webovej lokalite?

Názov Typ Popis Trvanie Funkčnosť
_ga Tretie strany GoogleAnalytics 2 roky Identifikácia profilu používateľa +INFO
_gat_gtag_UA_ Tretie strany GoogleAnalytics 1 minúta Poznanie interakcie používateľa s webovou stránkou +INFO
_gid Tretie strany GoogleAnalytics 1 hodina Rozlišovať používateľov +INFO
viewed_cookie_policy Vlastné WordPress 1 rok Zobrazenie informácií o súboroch cookie +INFO
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Vlastné WordPress 1 rok Zobrazenie informácií o súboroch cookie +INFO
cookielawinfo-checkbox-necessary Vlastné WordPress 1 hodina Zobrazenie informácií o súboroch cookie +INFO
1P_JAR Tretie strany Google 1 mesiac Prenos údajov +INFO
Súhlas Tretie strany Google 18 rokov Analytika +INFO
Prejsť na začiatok